logo
ฐานข้อมูล : ภาพงานศิลปกรรมภาคเหนือของไทย อ.วิถี พานิชพันธ์ : ถ่ายภาพ

หัวข้อ : ภาพงานศิลปกรรมภาคเหนือของไทย อ.วิถี พานิชพันธ์ : ถ่ายภาพ

ชื่อเรื่อง : ภาพงานศิลปกรรมภาคเหนือของไทย อ.วิถี พานิชพันธ์ : ถ่ายภาพ

สถานที่ : ภาคเหนือ

วันที่บันทึก : 2017-09-07

ผู้บันทึก : อ.วิถี พานิชพันธ์รายละเอียด


[update : 2017-09-07 14:38:01]

รูปภาพประกอบ

© 2016 โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0-5446- 6666 ต่อ 3864
โทรสาร 0-5446- 6690