logo
ฐานข้อมูล : ขับลื้องานสืบสานตำนานไทลื้อเชียงคำ 2556

หัวข้อ : ขับลื้องานสืบสานตำนานไทลื้อเชียงคำ 2556

ชื่อเรื่อง : ขับลื้องานสืบสานตำนานไทลื้อเชียงคำ 2556

สถานที่ : อ.เชียงคำ จ.พะเยา

วันที่บันทึก : 2017-09-08

ผู้บันทึก : นายนริศ ศรีสว่างรายละเอียด

การขับลื้อของชาวลื้อ อ.เชียงคำ จ.พะเยา พ.ศ.2556 ที่ยังคงสืบสานอยู่ในท้องถิ่น
[update : 2017-09-08 13:31:12]

รูปภาพประกอบ

© 2016 โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0-5446- 6666 ต่อ 3864
โทรสาร 0-5446- 6690