logo
ฐานข้อมูล : กลองปู๋จา

หัวข้อ : กลองปู๋จา

ชื่อเรื่อง : กลองปู๋จา

สถานที่ : ภาคเหนือของปรพเทศไทย และสิบสองพันนา ประเทศจีน

วันที่บันทึก : 2017-09-14

ผู้บันทึก : นายนริศ ศรีสว่างรายละเอียด

กลองปู๋จา หรือกลองบูชา เป็นกลองตามความเชื่อในพุทธศาสนา ใช้ตีถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เป็นส่วนหนึ่งของการบูชาด้วยอายะตะนะ ทั้ง 5 (รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส) ซึ่งจะพบการตีกลองบูชาในกลุ่มชาวไทยวน ไทลื้อ ไทลาว (บางกลุ่ม) จะนิยมตีกลองบูชาในวันโกน วันศีล (วันพระ) โดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษา และตีในงานประเพณีทำบุญทางพุทธศาสนา
[update : 2017-09-14 11:52:42]

รูปภาพประกอบ

© 2016 โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0-5446- 6666 ต่อ 3864
โทรสาร 0-5446- 6690