logo
ฐานข้อมูล : ฟ้อนนางนกไทลื้อวัดพระธาตุสบแวน

หัวข้อ : ฟ้อนนางนกไทลื้อวัดพระธาตุสบแวน

ชื่อเรื่อง : ฟ้อนนางนกไทลื้อวัดพระธาตุสบแวน

สถานที่ : วัดพระธาตุสบแวน

วันที่บันทึก : 2017-09-14

ผู้บันทึก : นายนริศ ศรีสว่างรายละเอียด

การฟ้อนนางนก เป็นศิลปะการแสดงของชาวลื้ออันเกี่ยวเนื่องกับความเชื่อในพุทธศาสนา เลียนแบบลีลาการฟ้อนรำของสัตว์ป่าหิมพานต์รับเสด็จพระพุทธเจ้าที่เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เมื่อครั้งเสด็จโปรดพุทธมารดา ภาพวีดีทัศน์นี้เป็นการฟ้อนนางนกของเชื้อสายชาวลื้อ บ้านธาตุสบแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา คือ นายธีระศักดิ์ (นธภัตร) ศรีจันทร์ และนายนริศ ศรีสว่าง ในงานประเพณีกินเข้าสลาก (สลากภัตต์) วัดพระธาตุสบแวน ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ประมาณ พ.ศ.2549
[update : 2017-09-14 12:56:04]

รูปภาพประกอบ

© 2016 โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0-5446- 6666 ต่อ 3864
โทรสาร 0-5446- 6690