logo
ฐานข้อมูล : นิทรรศการและเสวนาศิลปวัฒนธรรมไทลื้อ

หัวข้อ : นิทรรศการและเสวนาศิลปวัฒนธรรมไทลื้อ

ชื่อเรื่อง : นิทรรศการและเสวนาศิลปวัฒนธรรมไทลื้อ

สถานที่ : วัดศรีโคมคำ

วันที่บันทึก : 2017-09-06

ผู้บันทึก : นายนริศ ศรีสว่างรายละเอียด

รับชมวีดีโอตัวอย่าง https://youtu.be/Tcd2Tejge5o
[update : 2017-09-06 11:17:05]

รูปภาพประกอบ

© 2016 โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0-5446- 6666 ต่อ 3864
โทรสาร 0-5446- 6690