logo
ฐานข้อมูล : ปี่พาทย์พื้นเมืองพะเยา วงหนองเอี้ยง

หัวข้อ : ปี่พาทย์พื้นเมืองพะเยา วงหนองเอี้ยง

ชื่อเรื่อง : ปี่พาทย์พื้นเมืองพะเยา วงหนองเอี้ยง

สถานที่ : วัดศรีโคมคำ

วันที่บันทึก : 2017-09-06

ผู้บันทึก : นายนริศ ศรีสว่างรายละเอียด

ปี่พาทย์พื้นเมืองพะเยา
วงหนองเอี้ยง จัดทำโดย โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต)
[update : 2017-09-06 14:20:14]

รูปภาพประกอบ

© 2016 โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0-5446- 6666 ต่อ 3864
โทรสาร 0-5446- 6690