ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการโครงการเผยแพร่ข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไต เรื่อง "อดีตถึงปัจจุบันการศึกษาศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไต"


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: chaturong.ch วันที่: 17 Mar 2017 11:24
โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0-5446- 6666 ต่อ 3864
โทรสาร 0-5446- 6690
e-mail : lanna.universityofphayao@gmail.com

แก้ไขเว็บนี้

Facebook