ประกวดดนตรีพื้นเมือง และอาหารพื้นบ้านวัดเชียงทอง

โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ไต) จัดโครงการสนับสนุนประเพณีศิลวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือครั้ง ที่ 5 ณ วัดเชียงทอง ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 การจัดโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งในกิจกรรมในโครงการดังกล่าว ได้แบ่งเป็นภาคเช้าคือ กิจกรรมการประกวดดนตรีพื้นบ้าน สะล้อ ซึง ซึ่งวงที่เข้ามาประกวดได้ถูกฝึกอบรม มาตั้งแต่กิจกรรมอบรมทักษะทางด้านดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ โดย คุณภานุทัต อภิชนาธงที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: chaturong.ch วันที่: 29 Aug 2017 13:39
โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0-5446- 6666 ต่อ 3864
โทรสาร 0-5446- 6690
e-mail : lanna.universityofphayao@gmail.com

แก้ไขเว็บนี้

Facebook