จัดกิจกรรม “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง” โครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ประจำปี 2562


ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการจัดกิจกรรม “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง” โครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ประจำปี 2562

โดยงานนี้เป็นนวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรม จากทุนทางวัฒนธรรมคือประเพณีตานข้าวใหม่, พระเจ้าตนหลวง และกว๊านพะเยา ตามแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดย อ.วิถี พานิชพันธ์ ตั้งแต่ปี 2550 ม.พะเยาดำเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่อง แล้วเทศบาลเมืองพะเยา พร้อม 14 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยาอีกทั้ง 6 ตำบลรอบกว๊านพะเยาให้ความร่วมมือสนับสนุน พร้อมการส่งเสริมของจังหวัดพะเยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: naris.sr วันที่: 11 Apr 2019 19:32
โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0-5446- 6666 ต่อ 3864
โทรสาร 0-5446- 6690
e-mail : lanna.universityofphayao@gmail.com

แก้ไขเว็บนี้

Facebook